Visie

Kijk op schrijven

In deze haastige tijd gunnen veel schrijvers zich geen tijd om eerst na te denken. Ze zijn geneigd meteen maar te gaan schrijven. Met vaak als resultaat: uitgebreide teksten die niet aansluiten op wat de lezer wil weten.

Wij zien elke tekst als het antwoord op een vraag. Een vraag die een lezer heeft, of die je bij een lezer wilt oproepen. Een goede tekst is daarmee als een vraag-antwoorddialoog tussen de schrijver en de lezer. Het Pyramid Principle van Barbara Minto helpt die dialoog te structureren. Het is een manier van denken, een krachtige methode om snel tot kernachtige teksten te komen.

Wij leren schrijvers een aantal denkstappen te doorlopen voordat ze beginnen te schrijven. In die stappen staan ze onder meer stil bij hun publiek en bij wat ze met hun tekst willen bereiken. Dat voorkomt dat ze informatie gaan spuien, en verslag gaan doen van hoe ze precies tot hun conclusie, advies of andere kernboodschap zijn gekomen. In plaats daarvan produceren ze scanbare teksten waarin ze zich beperken tot de hoofdzaken.

 

 

Kijk op training en coaching

Training en coaching is werken aan gedragsverandering. Bij schrijven betekent dat: werken aan schrijfgewoonten. Deze gewoonten verander je niet zomaar. Het menselijk brein houdt nu eenmaal van routine; we zijn daarom geneigd te blijven schrijven zoals we schrijven.

Hoe helpen wij mensen om hun schrijfaanpak duurzaam te veranderen? Door aandacht te besteden aan het schrijfproces en ze te laten ervaren wat een andere aanpak hen oplevert. Dan pas zal niet alleen de rationele linkerhersenhelft, maar ook de emotionele rechterhersenhelft meewerken.

In onze trainingen en coachings laten we schrijvers daarom zo snel mogelijk aan de slag gaan met de technieken van piramideschrijven. We bieden hen concrete handvatten en prikkelende opdrachten. Door te experimenteren, ondervinden ze meteen de voordelen van de nieuwe technieken. Het is elke keer weer opvallend wat er al na een ochtend trainen voor bewustwording op gang komt. In een groepstraining is de grote meerwaarde daarbij dat deelnemers ook van elkaar leren.

Goede trainingen en coachings bestaan uit meerdere contactmomenten. Zo kunnen deelnemers tussentijds bewust aan de slag gaan met de geleerde technieken, en is er de mogelijkheid van reflectie. ‘Wat heb ik kunnen toepassen in mijn werk? Welk resultaat heeft me dat opgeleverd? Wat belemmerde me of vond ik lastig? Hoe kan ik met deze belemmeringen omgaan?’

Ook het natraject krijgt onze aandacht. We denken graag mee over hoe de schrijver het geleerde het beste kan verankeren in de dagelijkse werkpraktijk.

Het Pyramid Principle van Barbara Minto

Barbara Minto, taalkundige en organisatie-adviseur, bedacht het Pyramid Principle rond 1980 toen ze consultant was bij McKinsey. Ze was gevraagd om de communicatie met klanten in de VS te verbeteren. Minto ontdekte dat alle consultants met hetzelfde probleem worstelden. Namelijk: ze produceerden vuistdikke rapporten, die totaal niet aansloten op de informatiebehoeften van hun klanten.

Het Pyramid Principle is een methode om het denken van consultants te structureren, waarbij het uitgangspunt is: begin met het antwoord op de klantvraag. Minto ziet dit als enige manier voor consultants om hun ideeën helder aan hun klanten te presenteren.

Zoals de naam al aangeeft, ziet een tekst of presentatie er volgens Minto uit als een piramide. De kernboodschap zit in de top. Deze is gebouwd op de onderbouwing en/of of uitwerking in het midden. Elk onderdeel van de middenlaag wordt ondersteund door kleinere analyses, feiten en/of data. Deze detailinformatie bevindt zich in de onderlaag van de piramide of in een bijlage.

Het Pyramid Principle is toepasbaar op elk document waarin je de lezer wilt informeren of overtuigen. Of het nu gaat om een e-mail, een memo, een uitgebreid rapport of een PowerPoint. Het werkt voor elk soort publiek, of het nu intern of extern is, en in elke taal. Inmiddels werken veel consultants wereldwijd met het Pyramid Principle.

 
 
 
 

© 2016 Rijxontwerp.nl