top of page

Visie

Een goede tekst
   is als een gesprek           tussen schrijver              en lezer
Kijk op schrijven

Elke tekst is het antwoord op een vraag. Een vraag die een lezer heeft, of een vraag die je bij een lezer wilt oproepen. Een goede tekst is daarmee als een gesprek, een dialoog tussen de schrijver en de lezer. Het Pyramid Principle van Barbara Minto helpt die dialoog te structureren. Het is een manier van denken, een krachtige methode om snel tot kernachtige teksten te komen. 

 

In deze haastige tijd gunnen veel schrijvers zich geen tijd om eerst na te denken. Ze zijn geneigd meteen maar te gaan schrijven. Met vaak als resultaat: uitgebreide teksten die niet aansluiten op wat de lezer wil weten. 

 

Wij leren schrijvers een methode om eerst een aantal denkstappen te doorlopen voordat ze beginnen te schrijven. In die stappen staan ze onder meer stil bij hun publiek en bij wat ze met hun tekst willen bereiken. Dat voorkomt dat ze informatie gaan spuien, en verslag gaan doen van hoe ze precies tot hun conclusie, advies of andere kernboodschap zijn gekomen. In plaats daarvan ontstaan teksten die zich beperken tot de hoofdzaken en die makkelijk scanbaar zijn. 

 

Kijk op training en coaching

Training en coaching is werken aan gedragsverandering. Als het om schrijven gaat betekent dit: werken aan schrijfgewoonten. Deze gewoonten verander je niet zomaar. Dat heeft te maken met hoe ons brein werkt. Dat brein houdt van routine; mensen zijn daarom geneigd om te blijven schrijven zoals ze schrijven. 

 

Hoe helpen we mensen om hun schrijfaanpak duurzaam te veranderen? Door aandacht te besteden aan het schrijfproces en ze te laten ervaren wat een andere aanpak hen oplevert. Dan pas zal niet alleen de rationele linkerhersenhelft, maar ook de emotionele rechterhersenhelft meewerken.  

Concrete handvatten

In onze trainingen en coachings laten we schrijvers daarom zo snel mogelijk aan de slag gaan met de technieken van piramideschrijven. Daarvoor bieden we hen concrete handvatten en prikkelende opdrachten. Door te experimenteren, ondervinden ze meteen de voordelen van de nieuwe technieken. Het is altijd weer opvallend wat er al na een ochtend trainen voor bewustwording op gang komt. In een groepstraining is de grote meerwaarde daarbij dat deelnemers ook van elkaar leren. 

 

Goede trainingen en coachings bestaan uit meerdere contactmomenten. Op die manier kunnen deelnemers tussentijds bewust aan de slag gaan met de geleerde technieken, en is er de mogelijkheid van reflectie. ‘Wat heb ik kunnen toepassen? Wat heeft me dat voor resultaat opgeleverd? Wat belemmerde me of vond ik lastig bij het piramideschrijven? Hoe kan ik met deze belemmeringen omgaan?’  

 

Ook het natraject krijgt onze aandacht. We denken graag mee over hoe de schrijver het geleerde het beste kan verankeren in zijn of haar dagelijkse werkpraktijk. 

Het Pyramid Principle van Barbara Minto

Taalkundige Barbara Minto bedacht het Pyramid Principle rond 1980 toen ze consultant was bij McKinsey. Ze was gevraagd om de communicatie met klanten in de VS te verbeteren. Minto ontdekte dat elke consultant met hetzelfde probleem worstelde. Namelijk: ze produceerden vuistdikke rapporten, die totaal niet aansloten op de informatiebehoeften van klanten.  

 

Het Pyramid Principle is een methode om het denken als schrijver te structureren, waarbij het uitgangspunt is: begin met het antwoord op de klantvraag. Minto ziet dit als enige manier voor consultants om hun ideeën helder aan hun klanten te presenteren. 

 

Zoals de naam al aangeeft, ziet een tekst of presentatie er volgens Minto uit als een piramide. De kernboodschap zit in de top. Deze is gebouwd op de onderbouwing of uitwerking in het midden. Elk onderdeel van de middenlaag wordt ondersteund door kleinere analyses, feiten en/of data. Deze detailinformatie bevindt zich in de onderkant van de piramide of in een bijlage. 

 

Toepasbaar op elke tekst

Het Pyramid Principle is toepasbaar op elk document dat bedoeld is om de lezer te informeren en/of overtuigen. Of het nu gaat om een e-mail, een memo, een uitgebreid rapport of een PowerPoint. Het werkt voor elk soort publiek, of het nu intern of extern is, en in elke taal. Inmiddels werken veel schrijvers wereldwijd met het Pyramid Principle. 

 

In onze training hanteren we een praktische benadering van het Pyramid Principle. We zien het niet als een keurslijf, maar als een hulpmiddel om tot beter gestructureerde, lezergerichte teksten te komen. Het perspectief van de lezer staat daarbij in onze benadering altijd centraal.  

Kijk op schrijven
Kijk op training en coaching
Van Pyramid Principle naar Piramideschrijven
Het Pyramid Priniple van Barbara Minto
bottom of page